• Home
  • Tin tức

AQLs – Các tiêu chuẩn chất lượt hàng xuất khẩu phù hợp với tỷ lệ hàng lỗi 2.5%: cách cách thức này được xây dựng nhằm đạt được hiệu suất kiểm tra chất lượt tối đa, bên cạnh đó, vẫn đạt được độuy tín cao trong việc lđấy mẫu ngẫu nhiên.

một trong những thành công lớn số 1 của TIMESTONE trong năm 2006 là sử dụng triệt để cách cách thức kiểm tra sản phẩm theo một sốh cách thức kiểm tra chất lượt sản phẩm theo mẫu nếu mà với hàng hóa xuất khẩu. cách cách thức này được xây dựng nhằm đạt được hiệu suất kiểm tra chất lượt tối đa, bên cạnh đó, vẫn đạt được độuy tín cao trong việc lđấy mẫu ngẫu nhiên. Các cách cách thức (với chi tiết như sau đây) được nêu ra nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượt hàng xuất khẩu phù hợp với tỷ lệ hàng lỗi 2.5% (Viết tắt là AQLs)

toàn bộ người sử dụng của Công ty đều đánh giá cao và rất ưng ý với hệ kiểm tra chat luong san pham cua cty. Trước khi xuất hàng, các nhân viên KCS của công ty kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm xuất khẩu này, khâu kiểm tra sản phẩm lần cuối trước khi xuất kho cần tuân thủ theo đúng AQLs. Nếu việc kiểm tra không đạt yêu cầu, toàn bộ quá trình kiểm lô hàng này sẽ được tiến hành lại.

Chi tiết cách cách thức kiểm tra AQL 2.5

Nhóm mẫuSố lượt mẫu cần kiểm traĐạtKhông đạtĐiều kiện để tiếp tục kiểm tra1 – 8 8 * * X

9 – 150

(Nhóm mẫu lũy kế-S/S)

8

20

0

1

2

2

Nếu 1 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 20 mẫu151 – 280 (S/S)

20

32

1

2

3

3

Nếu 2 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 32 mẫu281 – 500 (S/S)

20

50

1

3

4

4

Nếu 2-3 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 50 mẫu501 -1200 (S/S)

32

80

1

5

6

6

Nếu 2-5 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 80 mẫu1201 – 3200 (S/S)

50

125

2

7

8

8

Nếu 3-7 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm một25 mẫu3201 – 10000 (S/S)

80

200

3

10

11

11

Nếu 4-10 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 200 mẫu10001 – 35000 (S/S)

125

315

5

14

15

15

Nếu 6-14 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 315 mẫuTrên 35000 (S/S)

200

500

8

21

22

22

Nếu 9-21 sản phẩm không đạt, ra soát nhóm mẫu S/S gồm 500 mẫu

* Lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượt vì có sản phẩm lỗi.

** Nhóm mẫu có thấp hơn 20 mẫu, phải kiểm tra toàn bộ, lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượt nếu đã có sản phẩm sản phẩm lỗi.

Mẫu được lđấy ngẫu nhiên như trình bày sau đây.

Lđấy ví dụ một lô hàng với nhóm mẫu có 2000 mẫu. cách cách thức kiểm tra được tiến hành như sau:

(1) Lđấy ngẫu nhiên 50 mẫu của lô hàng này.

(2) Kiểm tra chất lượt của toàn bộ 50 mẫu này.

(3) Lô hàng đạt chất lượt khi có thấp hơn 2 mẫu bị lỗi.

(4) Lô hàng không đạt chất lượt, cách cách thức kiểm tra chất lượt lô hàng được tiến hành lại trừ trường hợp bên dưới 8 mẫu bị lỗi.

(5) Nếu từ 3 đến 7 mẫu bị lỗi, cần lđấy ngẫu nhiên thêm 75 mẫu.

(6) Kiểm tra chất lượt toàn bộ 75 mẫu này.

(7) Lô hàng đạt chất lượt khi có thấp hơn 7 mẫu bị lỗi.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: